• Gwarancja

1.Wszystkie produkty oferowane przez sprzedawcę posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.Okres gwarancji dla produktów wynosi od 12 do 36 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia produktu do klienta.

3.Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.


4.Gwarancja nie wyłącza uprawnień konsumenta oraz przedsiębiorców na prawach konsumenta, wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, określone w Kodeksie cywilnym.